Vol 48 vừa ra mắt vào thứ tư được xem như “một cái kết đang bắt đầu”