Series TV anime mùa trước của Gintama kết thức vào tháng 03; manga đã đi đến chặng cuối vào tháng 07.