Số 22 và 23 của tạp chí Morning cua Kodansha đã tiết lộ rằng manga nổi tiếng Chi’s sweet home của tác giả Kanata Konami sẽ có 3DCG TV anime vào mùa thu năm nay.