Số báo tháng 11 tạp chí Manga 4-Koma Palette của Ichijinsha đã công bố một bản chuyển thể anime truyền hình cho bộ manga 4-khung Mikakunin de Shinkōkei (“Unconfirmed & In-Progress” – “Chưa xác minh & Đang tiến hành”) của Cherry Arai. Anime sẽ trình chiếu vào tháng 1 năm 2014.

Click để đọc thêm…