Một lý tưởng cao đẹp, hơn thảy mọi lý tưởng trên cõi đời này…
Tin vào lý tưởng của mình, vì nó rơi vào sự tuyệt vọng.
Đây là câu chuyện về một người đàn ông ngốc nghếch.
Phải, một con người rất là ngốc nghếch.

Click để đọc thêm…