Vâng, và sau bao tháng ngày ngâm dấm, củ Sâm của chúng ta đã thả bom đúng cái ngày anh chào đời 😀 Lịch sử VNFS sẽ mãi ghi nhớ tên anh =))

Click để đọc thêm…