Một tên thất phu vô tích sự, yếu sinh lý được trời thương (hay đúng ra là ông nội nó thương) tặng cho một cuốn bí kiếp cua gái đã thất truyền lâu nay. Từ đó y hành tẩu trên giang hồ và ra tay chiếm đoạt tình cảm và “thể xác” của những thiếu nữ.

Click để đọc thêm…