Những người sống ở Nhật đã bỏ lỡ chương trình LAWSON trước đó vẫn có cơ hội để mua những sản phẩm khác của Love Live!. Các cửa hàng sẽ bán các phiên bản giới hạn của cặp hồ sơ, đèn pin mini, tấm lót chuột, hình dán 3D và các túi đồ ăn nhẹ cho đến ngày 12 tháng Năm.

Click để đọc thêm…