Dưới khung trời tối tăm u ám
Bóng tối dần phủ kín muôn nơi
Thế gian này cũng dần tan biến
Chìm vào chốn địa ngục điêu tàn.

Click để đọc thêm…