Tình cờ mình bắt gặp tín hiệu trái tim trong mắt cậu ngày ấy
Thế rồi chiếc la bàn trong lồng ngực bắt đầu quay
Đây chính là khoảnh khắc rung động thầm ước ao
Dù có đi đến đâu, mình cũng không còn lạc lõng.

Click để đọc thêm…