Đã từng có những ước mơ, những hoài bão tốt đẹp…
…rồi cũng trở thành xấu xa theo thời gian
Nhưng chỉ duy nhất điều đó, một chân lý không bao giờ thay đổi.
Đúng vậy, tôi sẽ tiếp tục tin tưởng vào điều đó.

Click để đọc thêm…