Yoshiharu Ashino thuộc Cross Ange sẽ hợp tác với TMS Entertainment để sản xuất bộ anime vào mùa hè này