Đạo diễn Shinji Higuchi của Live-action k-on-titan">Attack on Titan đã xác nhận vào thứ Tư rằng dự án sẽ được kéo dài thành hai phim. Cả hai đều được dự kiến sẽ ra mắt vào mùa hè tới. Phim hiện đang được quay trên khắp Nhật Bản, bao gồm cả đảo Hashima ở tỉnh Nagasaki.

Click để đọc thêm…