Số tháng 1 của Kogata Zenkoku Jikoku-Hyō, quyển sách tham khảo thông dụng dành cho lịch trình của tàu điện, vừa công bố một bản chuyển thể anime cho bộ tiểu thuyết Rail Wars! -Nihon Kokuyū Tetsudō Kōantai- (Rail Wars! Japanese National Railways Security Force) của Takumi Toyoda.

Click để đọc thêm…