Khung giờ của kênh Fuji TV vừa công bố một bản chuyển thể anime truyền hình cho tiểu thuyết Nanana no Maizōkin (Nanana’s Buried Treasure) của Kazuma Ōtorino và họa sĩ minh họa Akaringo’s Ryūgajō, dự kiến sẽ phát sóng trong khung giờ này vào tháng 4 năm 2014.

Click để đọc thêm…