Tài khoản Twitter chính thức cho bộ tiểu thuyết trực tuyến Momo Kyun Sword của Kibidango Project vừa công bố rằng một bản chuyển thể anime cho tiểu thuyết này đang được thực hiện. Trang web chính thức đã đăng tải một đoạn phim công bố thông tin này.

Click để đọc thêm…