Tờ bìa tập thứ 6 của bộ light novel Jinsei (La Bonne Vie) của Ougyo Kawagishi vừa công bố một bản chuyển thể anime và manga cho bộ tiểu thuyết này.

Click để đọc thêm…