Naked Inc. hiện đang tiến hành một chuỗi show trình chiếu hình ảnh trên tượng Gundam 3-D dọc phố Odaiba, Tokyo. Chương trình này gọi là “Tokyo Gundam Project 2014: Gundam Projection Mapping G-Party35’RISE!’,”

Click để đọc thêm…