Năm 2016 sắp kết thúc, và vụ mùa anime mùa Thu 2016 sắp thu gặt thành quả, cơ sở dữ liệu nhân vật anime Nhật Bản, Charapedia, đã hướng về phía mùa anime đầu tiên của năm 2017, mùa Đông.