Charapedia, một trang web về anime Nhật Bản được mở bởi công ty Egg Mode tại tỉnh Saitama, vừa thông báo ngày hôm nay, mùng 9 tháng 5, kết quả thống kê trực tuyến tổng quát của họ về “Nhân vật gia đình lý tưởng được bầu chọn bởi các fan anime năm 2014”, được thực hiện bởi 10,042 người tham gia từ ngày 27 tháng Hai đến ngày 7 tháng Năm, 2014.

Click để đọc thêm…