Vào thứ tư, website Dengeki Online thuộc ASCII Media Works đã đăng kết quả cuộc khảo sát về các seiyuu nam và nữ được yêu thích nhất. Trong khoảng thời gian giữa hai ngày 2 và 16 tháng 12, website đã tiến hành khảo sát các độc giả xem họ yêu thích các seiyuu nam và nữ nào. Kết quả như sau:

Click để đọc thêm…