Để chuẩn bị cho kết thúc của mùa anime Xuân 2016, trang web chuyên về anime Akiba Souken đã khảo sát 12,902 fan về ca khúc mở đầu họ yêu thích nhất trong mùa, và đây là Top 20