Đạo diễn/ nhà thiết kế Shingo Suzuki, studio GoHands trở lại cho K Seven Stories