Cửa hàng Banpresto’s Ichiban Kuji và 7-Eleven Nhật Bản sẽ hợp tác trong tháng 4 với chiến dịch k-on-titan">Attack on Titan. Ngoài các mặt hàng khuyến mãi, các cửa hàng sẽ tổ chức một buổi quay số tặng quà đặc biệt bao gồm biểu vật Levi, Eren và Mikasa, cùng chữ ký mô phỏng của họa sĩ manga.

Click để đọc thêm…