Ông Satomi Koue từ trần vào ngày 14/2 bởi ung thư túi mật, hưởng thọ 65 tuổi.