Friends (One Week Friends.) của Matcha Hazuki đã tiết lộ 2 hình ảnh chính thức, thể hiện khoảng cách giữa 2 nhân vật chính của câu chuyện, Yuuki Hase và Kaori Fujiyama.

Click để đọc thêm…