Trang web chính thức của sêri anime Monogatari ss2 vừa thông báo vào thứ 3 vừa rồi rằng : anime Hanamonogatari (Flower Story) sẽ bị dời ngày chiếu, ngày dự kiến theo kế hoạch là 31/5 nhưng phải dời “do các vấn đề sản xuất”.

Click để đọc thêm…