Aksys Games bắt đầu cho ra mắt trailer của Hakuōki: Stories of the Shinsengumi (Hakuōki Junsouroku), game dành cho hệ PlayStation 3 vào thứ Ba tại Bắc Mỹ.

Click để đọc thêm…