Good Smile Company đang chuẩn bị nhận đặt hàng cho mô hình Ackerman Mikasa tỉ lệ 1/8 vào ngày 22 tháng Tư. Do đó, trang blog Kahotan của họ đã đăng một vài hình ảnh về mô hình, phỏng theo tư thế nổi tiếng trên hộp đĩa Blu-ray k-on-titan">Attack on Titan thứ hai.

Click để đọc thêm…