Hãng sản xuất/buôn bán những sản phẩm phỏng theo các nhân vật manga-anime Broccoli đã thông báo danh sách dự kiến những mặt hàng mà họ sẽ mang tới sự kiện doujinshi siêu lớn mùa hè này – Comiket 86.

Click để đọc thêm…