Aniplex của Mĩ đã chiếu trailer cho season 2 anime The Asterisk War: The Academy City on the Water vào hôm thứ 3. Trailer là phiên bản phụ đề của video quảng cáo mới nhất giới thiệu ca khúc chủ đề “The Asterisk War” của Shiena Nishizawa.