Công ty sản xuất kịch Cornflakes bắt đầu hé lộ một video quảng cáo cho vở kịch của game Danganronpa của hãng vào thứ Năm:

Click để đọc thêm…