Bạn cuồng k-on-titan">Attack on Titan? Vậy thì tại sao bạn không làm gì đó với sự hâm mộ ấy, ví dụ như làm lại toàn bộ cảnh trong opening anime với 423 bức tranh vẽ bằng bút chì kim, giống như fan Anime wa Sekai o Sukuu (Anime cứu Thế Giới) chẳng hạn? (Khoảng ba bức hình trong một giây).

Click để đọc thêm…