Kể từ năm ngoái, nhà bán lẻ trực tuyến Belluna Gourmet đã đưa ra thông lệ bán dưa vàng “Furano melon” Hello Kitty đặc biệt vào mùa hè, mỗi quả sẽ in hình khuôn mặt của chú mèo nổi tiếng. Năm nay, công ty đang bán dưa lần nữa, nhưng chỉ cần thêm vài trăm yên, bạn sẽ có thể mua được dưa đặt trong hộp đặc biệt kỉ niệm 40 năm.

Click để đọc thêm…