Tạp chí Monthly Newtype của Kadokawa vừa công bố rằng dự án Nobunaga the Fool của Shoji Kawamori (Macross, Escaflowne, Aquarion), năm trong dự án The Fool “multi-dimensional” (nhiều hình thức) sẽ có một anime truyền hình. Tạp chí đã chú thích rằng dự án đang được “mở ra trong một chiều không gian mới”.

Click để đọc thêm…