Công ty Overlap bắt đầu công chiếu đoạn quảng cáo cho OVA Infinite Stratos 2 vào thứ 6. Đoạn quảng cáo giới thiệu đoạn nhạc mở đầu của anime trên TV, “True Blue Traveler” do Minami Kuribayashi trình bày.

Click để đọc thêm…