Vào ngày 19 tháng 11, đoạn opening của sequel arcade BBCS mà Arc System Works sắp cho ra mắt trong thời gian tới, có tên「BLAZBLUE Continuum Shift II」, đã được đăng tải trên website NicoNico Douga.

Click để đọc thêm…