Truyện tranh Nhật Bản được yêu mến rộng rãi trên toàn thế giới tới mức chúng thường được nhắc tới bằng chính tên tiếng Nhật của chúng, manga, mặc cho sự khác biệt về ngôn ngữ. Tuy nhiên, những dịch giả manga làm việc ở hậu trường để mang tới những sêri được yêu mến cho những độc giả nước ngoài thường rất ít khi được nhắc tới.

Click để đọc thêm…