Đạo diễn Makoto Shinkai (5 Centimeters per Second, The Garden of Words) vừa thực hiện đoạn phim quảng cáo dưới dạng anime có tựa đề “Cross Road” cho một hãng giáo dục qua trao đổi thư lớn mang tên Z-Kai.

Click để đọc thêm…