Ông tin rằng việc kiểm duyệt quá khắc khe gần đây đã khiến mọi thứ trong ngành công nghiệp này trở nên nhàm chán.

Click để đọc thêm…