Từ 2011, các fan đã cố gắng năn nỉ các nhân viên J.C. và Dengeki Bunko cho ra mắt season thứ ba của A Certain Magical Index. Một thông báo đến từ trang web chính thức của Dengeki Bunko dành cho nhà sản xuất của sê ri này, Kazuma Kamachi, đã thắp lại hi vọng cho các fan.