Để tạo thêm sự phấn khích cho việc phát hành action figure S.H.Figuarts Super Mario mới, công ty Bandai tại Nhật Bản đã đăng lên một đoạn video với phụ đề tiếng Anh hiển thị tất cả những điều bạn có thể làm với các khớp hoạt động của figure và các tiềm năng tuyệt vời của nó.

Click để đọc thêm…