Với tiền lệ Astro Boy, trong bất kì thể loại anime nào, từ hài hước cho đến hành động thì những sinh vật nửa người nửa máy đều có cơ hội được xuất hiện và góp phần tạo nên nét đặc trưng của anime