Như các bạn đã biết, đời sống học đường ở Nhật Bản gắn liền với câu lạc bộ, và câu lạc bộ thì không thể thiếu giáo viên cố vấn/huấn luyện viên.