Knight of the Sword, là một trong bảy servant được triệu tập cho cuộc chiến giành chén thánh (chúng ta có thể gọi nó là holy grail war)và được coi là một trong những lớp Ba hiệp sĩ cùng với Lancer và Archer.

Click để đọc thêm…