Như thường lệ first impression dành cho Winter Anime 2013 đã ra mắt với nhiều bộ hứa hẹn sẽ hấp dẫn.

Click để đọc thêm…