Mục tiêu của nhóm là làm giảm căng thẳng về vấn đề tài chính cho những nhà sản xuất phim hoạt hình với mức lương thấp.

Click để đọc thêm…