Vào ngày 8 tháng 8, browser game Kantai Collection (Combined Fleet Collection) đã thêm vào 7 cô gái tàu chiến và 9 trang thiết bị tàu mới trong một khoảng thời gian nhất định cho sự kiện giới hạn về hải chiến trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 nhằm xâm nhập và bảo vệ Đảo Midway.

Click để đọc thêm…