Hãy cùng chia sẻ những cảm nghĩ/nhận xét về anime bạn vừa xem xong (dĩ nhiên là có thể thảo luận), nhớ là phải nêu rõ lý do nhé.

Click để đọc thêm…