Tạp chí Weekly Shonen Jump số 35 tuần tới như một sự “khởi đầu kỷ nguyên mới” cho Naruto với ảnh bìa, trang màu và thông báo rằng bộ phim “The Last Naruto” đã được lên lịch để khởi chiếu vào ngày 6 tháng Mười Hai.

Click để đọc thêm…